Translate to English

جستجو برای تگ : moonriver-ecosystem


               
رتبه نام(نام لاتین)(سمبل) قیمت (دلار) قیمت (IRT - تومان) درصد تغییر قیمت (یک روزه) ارزش بازار حجم
3
تدر
(Tether USDt)
(USDT)
1.0003 63,617.81 0.03 % 112.40 میلیارد دلار 46.34 میلیارد دلار
6 1.0001 63,603.82 0.00 % 33.86 میلیارد دلار 5.33 میلیارد دلار
12
اولنج
(Avalanche)
(AVAX)
25.96 1,650,934.59 2.91 % 10.24 میلیارد دلار 245.30 میلیون دلار
18
دای
(Dai)
(DAI)
1.0004 63,625.69 0.03 % 5.35 میلیارد دلار 266.20 میلیون دلار
21
پالیگان
(Polygon)
(MATIC)
0.5070 32,245.39 1.76 % 5.02 میلیارد دلار 164.45 میلیون دلار
205
رَپدبیت کوین
(Wrapped Bitcoin)
(WBTC)
65,018.90 4,135,202,042.42 -0.25 % 9.96 میلیارد دلار 216.68 میلیون دلار
206
فرکس
(Frax)
(FRAX)
0.9971 63,414.99 0.03 % 647.55 میلیون دلار 5.36 میلیون دلار
380
مونریوِر
(Moonriver)
(MOVR)
9.424 599,373.97 1.05 % 85.15 میلیون دلار 2.70 میلیون دلار
433 1.0008 63,650.75 0.04 % 69.57 میلیون دلار 5.90 میلیون دلار
706
بیفی فایننس
(Beefy)
(BIFI)
314.02 19,971,571.77 1.75 % 25.12 میلیون دلار 925.91 هزار دلار
720 0.0352980000 2,244.95 -0.22 % 24.00 میلیون دلار 916.86 دلار
1583
Multichain
(Multichain)
(MULTI)
0.1117430000 7,106.85 -11.29 % 1.62 میلیون دلار 47.09 هزار دلار
1844
XY Finance
(XY Finance)
(XY)
0.0720650000 4,583.33 2.39 % 648.33 هزار دلار 33.02 هزار دلار
1860
PolkaPets
(PolkaPets)
(PETS)
0.0061010000 388.02 2.01 % 597.93 هزار دلار 43.73 دلار
3818
Magic Internet Money
(Magic Internet Money)
(MIM)
0.9894 62,927.37 0.95 % 0.00 دلار 71.47 هزار دلار
4158
دات فایننس
(Dot Finance)
(PINK)
0.0048080000 305.79 -13.70 % 0.00 دلار 63.85 هزار دلار
4168
Solarbeam
(Solarbeam)
(SOLAR)
0.0999140000 6,354.53 -4.69 % 0.00 دلار 37.00 هزار دلار
4791
Athena Money
(Athena Money)
(ATH)
556.48 35,392,296.09 27.79 % 0.00 دلار 53.91 هزار دلار
4805
Moonscape
(Moonscape)
(MSCP)
0.0002670000 16.98 -38.67 % 0.00 دلار 6.68 هزار دلار
4840
Rome
(Rome)
(ROME)
226.51 14,406,294.72 0.47 % 0.00 دلار 16.71 هزار دلار
4917
ایمپِرمَکس
(Impermax)
(IMX)
0.0285490000 1,815.72 -2.09 % 0.00 دلار 20.66 هزار دلار
4979
FantOHM
(FantOHM)
(FHM)
0.2213610000 14,078.56 -6.50 % 0.00 دلار 2.09 هزار دلار